Faaliyet Alanları

Ünlü Hukuk Bürosu olarak aşağıdaki ulusal ve uluslararası faaliyet alanlarında Almanca veya Türkçe dilinde profesyonel avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız:

Aile Hukuku (Familienrecht)

familienrechtAile hukukuna dair boşanma davaları, tanıma ve tenfiz davaları, nafaka (ayrılık, iştirak, yoksulluk), maddi ve manevi tazminat davaları, mal paylaşım davaları, evlat edinme davaları.

Tanıma ve Tenfiz Hukuku (Anerkennung und Vollstreckung von Int. Scheidungsurteilen)

scheidungYabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda hüküm doğurması, yabancı kararın niteliğine göre, ancak “tanınması ve tenfizi” ile mümkün olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece, yurt dışında verilmiş olan bir boşanma kararı, Türkiye’de herhangi bir hüküm ifade etmez ve icrai nitelik de kazanmaz. Türkiye’deki nüfus kayıtlarında, tarafların evlilik birliği devam ediyor görülmesinden dolayı, mirasçılık statüleri devam etmesinin yanı sıra, tarafların yeniden evlenmesine de ayrıca engel teşkil etmektedir. Kişiler Türk vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçmiş olsalar dahi, tekrar evlilik yapmak istedikleri anda, bu sorunla karşı karşıya kalacaklardır.

Tanıma davasında hakim, yabancı mahkeme kararını sadece usûl hukuku bakımından inceyelerek ayrıca maddi hukuk açısından tekrar ele alıp yargılama yapmaz. Yani boşanmanın esası hakkında bir karar vermez. Bu bağlamda velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular tenfiz davasını incelemekte olan Türk mahkemesi tarafından tekrar ele alınmayacaktır.

Tarafların uzlaşma yoluna başvurması halinde, eski eşin noter huzurunda, Türkiye´de açılan tanıma ve tenfiz davasından haberdar olduğunu ve davacının tanıma ve tenfiz talebini kabul ettiğini beyan etmesiyle, Türkiye’deki tanıma ve tenfiz davasının hızlandırılması ayrıca mümkündür. Bu karar ile eşlerin Türkiye’deki nufüs kayıt bilgileri mahkeme tarafından Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek doğrudan düzeltilecektir.

Emeklililk ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Rentenversicherungsrecht)

rentenrechtYurt dışı emeklilik ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin işlemlere dair evrakların hazırlanmasında, başvurunun yapılmasında, borçlanma ödemesinin yapılmasında, maaşın bağlatılmasında ve ayrıca talebin reddedilmesi halinde, dava açılması gerektiğinde, müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Miras Hukuku (Erbrecht)

erbrechtVeraset ilamı çıkartırılması, miras paylaşımı, miras taksim sözleşmeleri düzenlenmesi, muvazaa ve tenkis davaları konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Ticaret Hukuku (Handels- und Gesellschaftsrecht)

handelsrechtTürkiye’de şirket kurulması, ticaret odalarına kayıt işlemleri başvurusu, şube açılması, acentalık, yatırım işlemleri konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özellikle yabancı şirketlerin Türkiye’de açmış oldukları şubelerde veya temsilciliklerde gündelik faaliyetleri kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Alacak Tahsili ve İcra Hukuku (Vollstreckungsrecht)

zwangsvollstreckungsrechtAlacakların hem icra yoluyla hem de mahkemelerden alınacak kararlarla tahsili konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gerek alım satım işlemlerinden gerekse borç verme kaynaklı alacakların takibinde, mevcut evrak ve senetleri değerlendirerek, hangi hukuki yola başvurulması gerektiği konusunda müvekkillerimize hukuki çareler önermekteyiz.

Özellikle Almanya’da tahsil edilemeyen alacakların Türkiye’de tahsil edilmesi konusunda, müvekkillerimize çözüm önerilerinde bulunmaktayız. Bu bağlamda Alman mahkemesi tarafından verilmiş olan alacağın tahsiline ilişkin karar, tıpkı Türk mahkemesi kararı gibi ilamlı icraya konu olabilmesi için, yabancı mahkeme kararının tenfizi yoluyla borçluya ait Türkiye’deki malvarlığı haczedilerek, alacağın tahsili hak sahiplerine ikinci bir tahsil imkanı sunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku (Grundstücks- und Immobilienrecht)

immobilienrechtTürkiye’de gayrimenkul alım satımlarından veya başka sebeplerden dolayı açılan tapu iptal ve tescil davaları konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri’nin veya projelerin hukuki açıdan incelenip değerlendirilmesinde, gayrimenkul alım-satım veya devir işlemlerinin gerçekleşmesinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gayrimenkul satış sözleşmesine ilişkin her türlü biligilerin alınmasında, tapu kayıtlarının incelenerek tapu’da herhangi bir haciz ve ihtiyati tedbir veya başka mükellefiyetlerin bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma yapılarak talep üzere ayrıca rapor hazırlanmaktadır.

Kira Hukuku (Mietrecht)

mietrechtTürkiye’deki gayrimenkullerin kiraya verilmesi işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması, kira paralarının tahsili, temerrüde düşmüş kiracıya ihtar çekilmesi konusunda vs. avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Müvekkillerimizin isteği doğrultusunda Türkiye’deki kira işlemleri ile ilgili olarak sürekli danışmanlık hizmeti sunarak, kiracı ile ilgili sorunların önlenmesi ve böylece bu sorunlardan kaynaklanan çekişmelerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

İş Hukuk (Arbeitsrecht)

arbeitsrechtTürkiye’de bulunan yabancı şirketlere, Türk İş Hukuku konusunda, şubelerinde veya temsilciliklerinde insan kaynakları konusunda, ve özellikle işçi-işveren haklarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Türk İş Hukuku açısından iş sözleşmelerinin geçerliliğinin yanı sıra, sözleşmelerin hazırlanmasında, mevcut iş sözleşmelerin incelenmesinde ve iş sözleşmelerinin feshinde gözetilmesi gereken hukuki noktalar incelenerek değerlendirilir ve ayrıca talep üzere rapor sunulur.