Tercümanlık ve Diğer Hizmetler

Av. Dilek Ünlü, Almanya Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi nezdinde yemin ederek, mahkeme başkanı tarafından Türkçe ve Almanca dillerinde yeminli mütercim-tercüman olarak atanmıştır.

Mütercim/Tercümanlık Hizmetleri

  • Hukuki ve Ticari Çeviriler

Hukuki ve ticari metinlerin Almanca’dan Türkçe’ye veya tersine çevrilmesinde, Av. Dilek Ünlü Alman ve Türk hukuk dillerine hakim olması sebebiyle, her bir kelimenin salt karşılığını bularak değil de; hukuki anlamını bozmadan ana metnindeki ifadesiyle en uygun biçimde örtüşen bir çeviri sunmaktadır. Burada uzun yıllardan beri Almanya’daki ve Türkiye’deki çalışma hayatında edinmiş olduğu tecrübelere de dayanarak Avukatımız ana metinle çevirisinin hemen hemen aynı içeriği taşımasına büyük özen göstermektedir.

  • Noter Tasdikli Çeviriler

Alman mahkeme kararlarının ve resmi evrakların Türkçe’ye çevrilmesinden sonra Türk mahkemeleri ve makamları önünde geçerlilik kazanabilmesi için, Almanya’daki yurt dışı temsilcilikleri tarafından tercüme edilmiş olan evrakların noter tarafından tasdiki zorunludur. Çeviriyi yapan tercümanın Almanya’daki Türk Konsoloslukları önünde yemin ederek tercümanlar listesine kaydedilmiş olması geçerlilik şartıdır. Av. Dilek Ünlü Almanya Köln, Düsseldorf ve Münster Konsoloslukları önünde yemin ederek tercümanlar listesine kaydedilmiştir.

Bunun yanı sıra Türkçe dilindeki evrakların Almanca’ya çevrilmesinden sonra noter tasdiği gerekmesi halinde, Ünlü Hukuk Bürosu olarak birlikte çalışmış olduğumuz Alman Noterlik Bürosu tarafından tasdiki kolaylıkla mümkündür.

  • Sözlü Tercüme Hizmetleri

Ünlü Hukuk Bürosu olarak, Alman ve Türk mahkemeleri veya makamları önünde özellikle dil bilgisi yetersiz olan kişilere sözlü tercümanlık hizmeti sunmaktayız. Burada hem Alman hem de Türk bürokrasi ve hukuk diline hakim olan Av. Dilek Ünlü sözlü çevirileri yaparken, kişilerin ifade etmek istedikleri beyan doğrultusunda kelimeleri kullanarak karşı tarafa aktarılmasına büyük özen göstermektedir.

Diğer Hizmetler (Sonstige Dienstleistungen)

Ünlü Hukuk Bürosu, şahısların ve şirketlerin Alman veya Türk makamlarına sunacak oldukları dilekçeler ve başvurular konusunda hizmet sunmaktadır.

Özellikle dilekçelerin hazırlanmasında, gerekli evrakların toplanmasında ve doldurulmasında, belediye ve resmi makamlarla görüşülmesinde, müvekkillerimize ayrıca kolaylık sağlamaya çalışmaktayız.